Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 1 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el suïcidi d'un menor transsexual a Rubí (Tram. 354-00010/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre les actuacions dutes a terme arran del suïcidi d'un transsexual adolescent i l'eficàcia dels protocols de detecció precoç d'assetjament escolar (Tram. 354-00017/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d'una acció coordinada entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d'assetjament escolar i abusos sexuals (Tram. 354-00019/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el contingut d'un article publicat a "La Vanguardia" el 15 de febrer de 2016 (Tram. 354-00043/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Tram. 250-00005/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 12, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe relatiu a la incorporació als llibres de text d'un glossari de termes bàsics en castellà, anglès i francès (Tram. 250-00013/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l'educació bilingüe en els grups de dos alumnes de l'Escola Pia Santa Anna, de Mataró (Tram. 250-00014/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Escola Ernest Lluch, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 13; esmenes: BOPC, 58, 8)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador (Tram. 250-00028/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 24; esmenes: BOPC, 58, 10)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'acord marc relatiu als menjadors escolars del Maresme i el Vallès Oriental (Tram. 250-00076/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 14; esmenes: BOPC, 65, 10)