Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimecres, 10 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00007/11)

    Meritxell Ruiz i Isern, Consellera del Departament d'Ensenyament

    Sessió informativa.