Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 20 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Democràtica del Congo (Tram. 250-00908/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 44)

 • 2

  Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l'Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala (Tram. 250-00927/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 34; esmenes: BOPC, 398, 29)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed (Tram. 250-00960/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 384, 43)

 • 4

  Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció

  • 4.1

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Corredor, secretari general de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01603/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.2

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01604/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.3

   Proposta d'audiència en comissió de Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01605/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.4

   Proposta d'audiència en ponència del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01619/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.5

   Proposta d'audiència per escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01639/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.6

   Proposta d'audiència en comissió d'Elisa de la Nuez, en representació de la fundació Hay Derecho, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01606/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.7

   Proposta d'audiència en comissió de David Jesús Velázquez Vioque, professor d'ESADE Law School, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01607/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.8

   Proposta d'audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01620/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.9

   Proposta d'audiència en ponència de Carles McCragh, president del Consell de l'Advocacia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01621/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.10

   Proposta d'audiència en ponència de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01622/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.11

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Josep Queralt, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01623/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.12

   Proposta d'audiència en ponència de Simona Levi, fundadora d'Xnet, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01624/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.13

   Proposta d'audiència en ponència de Martí Olivella, activista i membre del grup impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01625/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.14

   Proposta d'audiència en ponència d'Itziar González Virós, experta en participació ciutadana i membre del grup impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01626/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.15

   Proposta d'audiència en ponència de Ramon Ragués i Vallès, catedràtic de dret penal de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01627/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.16

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Villoria, catedràtic de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01628/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.17

   Proposta d'audiència en ponència d'Ernesto Ekaizer, periodista, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01629/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.18

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Antich, filòsof i professor de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01630/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.19

   Proposta d'audiència en ponència de Begoña Román, filòsofa i professora de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01631/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.20

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Llinares, director de l'Agència Antifrau del País Valencià, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01632/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.21

   Proposta d'audiència en ponència de Daniel Amoedo, advocat i coordinador de projectes de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01633/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.22

   Proposta d'audiència en ponència d'Ana Garrido, representant de la Plataforma X la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01634/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.23

   Proposta d'audiència en ponència de Luis Gonzalo Segura, representant de la Plataforma X la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01635/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.24

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Alonso-Cuevillas, doctor en dret processal per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01636/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.25

   Proposta d'audiència per escrit de José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01637/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.26

   Proposta d'audiència per escrit d'Emilio Sánchez Ulled, delegat de la Fiscalia Anticorrupció a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01638/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.27

   Proposta d'audiència per escrit d'Antonio Recio Córdova, president de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01640/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.28

   Proposta d'audiència per escrit de Pablo Llanera Conde, expresident de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01641/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.29

   Proposta d'audiència per escrit de Carme Coll, del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01642/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.30

   Proposta d'audiència per escrit de Jesús-María Silva Sánchez, advocat i catedràtic de dret penal, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01643/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.31

   Proposta d'audiència per escrit de José Ángel González Franco, advocat, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01644/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.32

   Proposta d'audiència per escrit de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01645/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.33

   Proposta d'audiència per escrit de José María Fuster-Fabra, advocat, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 352-01646/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.