Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 6 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assassinat de l'activista mexicà Isidro Baldenegro López (Tram. 250-00799/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 21; esmenes: BOPC, 361, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea (Tram. 250-00823/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del Parlament trameses als organismes internacionals (Tram. 250-00824/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 34)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la tasca i els objectius del Tribunal (Tram. 356-00710/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats de la Comissió el 2016 amb motiu de la presentació de la memòria d'activitats (Tram. 356-00711/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà) (Tram. 357-00205/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.