Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears (Tram. 250-00958/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 384, 40)

 • 2

  Compareixença de representants de la Representació de la Comissió Europea a Espanya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el semestre europeu (Tram. 357-00117/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, familiar de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes en el context de la guerra (Tram. 357-00389/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.