Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 259-00001/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de l'informe de Ponència

  (Text presentat: BOPC, 152, 65; esmenes: BOPC, 214, 21; Informe de la Ponència: BOPC, 397, 12)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017 (Tram. 355-00065/11)

  Raül Romeva i Rueda, Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

  Sessió informativa.

 • 3

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 3.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la traducció al castellà, l'anglès, el francès i l'alemany de les denominacions "Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència", "Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea" i "conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència" (Tram. 311-00006/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 20)

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa (Tram. 311-00132/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 99, 117)

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita i la compareixença davant la Comissió d'Assumptes Internacionals del Parlament de l'Uruguai (Tram. 311-00133/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 99, 118)

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments estrangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya (Tram. 311-00134/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 99, 118)

  • 3.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del futur polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l'exterior (Tram. 311-00135/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 99, 119)

  • 3.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la creació de la Delegació del Govern a Portugal (Tram. 311-00339/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 75)

  • 3.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import del lloguer de la seu de la Delegació del Govern a Portugal (Tram. 311-00340/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 76)

  • 3.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sinergies amb el Govern de l'Estat amb relació a la creació de la Delegació del Govern a Portugal (Tram. 311-00341/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 76)

  • 3.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va convidar l'ambaixada espanyola a l'acte d'inauguració de la Delegació del Govern a Portugal (Tram. 311-00342/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 77)

  • 3.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb representants del Govern de Portugal el 2016 (Tram. 311-00343/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 77)

  • 3.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes que diaris estrangers han fet al conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Tram. 311-00147/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 111, 104)

  • 3.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris estrangers per les entrevistes al conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Tram. 311-00148/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 111, 105)

  • 3.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la suspensió de l'article 37 de la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional (Tram. 311-00149/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 111, 105)

  • 3.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada o els consolats d'Espanya a França per a interessar-se per l'estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016 (Tram. 311-00268/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 51)

  • 3.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada o els consolats d'Espanya a Turquia per a interessar-se per l'estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l'intent de cop d'estat del 15 de juliol de 2016 (Tram. 311-00269/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 198, 51)

  • 3.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l'acord amb Independent Diplomat el 2016 (Tram. 311-00331/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 71)

  • 3.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de renovar el contracte amb Independent Diplomat el 2017 (Tram. 311-00332/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 72)

  • 3.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l'acord entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica el 2016 (Tram. 311-00333/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 72)

  • 3.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica de renovar el contracte a Independent Diplomat el 2017 (Tram. 311-00334/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 73)

  • 3.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual es va subscriure un acord específic entre la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica i Independent Diplomat (Tram. 311-00335/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 73)

  • 3.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat que fa Independent Diplomat per a la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica (Tram. 311-00336/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 74)

  • 3.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis de l'acord amb Independent Diplomat per als ciutadans contraris al procés secessionista o a un referèndum d'autodeterminació (Tram. 311-00337/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 74)

  • 3.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subscripció d'acords específics entre Independent Diplomat i altres delegacions del Govern a l'estranger (Tram. 311-00338/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 217, 75)

  • 3.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 311-00477/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 263, 63)

  • 3.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del responsable de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i Àsia Central a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 311-00478/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 263, 64)

  • 3.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Comissionat per als Drets Humans del Consell d'Europa a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 311-00479/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 263, 64)

  • 3.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de lleialtat institucional i la desconsideració a la República Francesa (Tram. 311-00501/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 269, 74)

  • 3.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Mònaco en les resolucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern de Mònaco (Tram. 311-00552/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 94)

  • 3.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions al dret d'autodeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern de França (Tram. 311-00553/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 95)

  • 3.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Andorra com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern d'Andorra (Tram. 311-00554/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 96)

  • 3.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes dels periodistes que estaven a la sessió de treball del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals estrangers (Tram. 311-00136/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 99, 119)

  • 3.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00560/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 97)

  • 3.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00561/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 98)

  • 3.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mèrits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00562/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 98)

  • 3.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de les activitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00563/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 99)

  • 3.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de les agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00564/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 99)

  • 3.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressupostàries que inclouran les despeses dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat (Tram. 311-00565/11)

   David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 282, 100)

  • 3.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (Tram. 311-00679/11)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 353, 55)