Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 20 d'abril de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGBTI i les persones amb VIH/sida a Hondures (Tram. 250-00636/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 245, 35; esmenes: BOPC, 291, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació de l'Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia (Tram. 250-00658/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 256, 30; esmenes: BOPC, 291, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l'oposició a Malàisia (Tram. 250-00706/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 152; esmenes: BOPC, 311, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 16 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00735/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 184)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 17 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00736/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 185)

 • 6

  Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès (Tram. 250-00794/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 16; esmenes: BOPC, 352, 24)

 • 7

  Compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa Àsia, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació i l'activitat de la Casa Àsia (Tram. 357-00193/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 8

  Proposta de creació d'un grup de treball sobre els nadons i els infants desapareguts (Tram. 251-00009/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.