Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza (Tram. 250-00582/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, Portaveu del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 10; esmenes: BOPC, 258, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes bilaterals de relació entre l'Estat i la Generalitat (Tram. 250-00612/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 93)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d'internament d'estrangers (Tram. 250-00642/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 17; esmenes: BOPC, 291, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompliments del Govern (Tram. 250-00652/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 34; esmenes: BOPC, 291, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Tram. 250-00766/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 35; esmenes: BOPC, 336, 22)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els objectius i els resultats dels viatges del president de la Generalitat (Tram. 354-00150/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les activitats de l'associació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions (Tram. 357-00415/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.