Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 9 de març de 2017
Hora:
00:00h. En acabar la sessió del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: NOTA. D'acord amb l'article núm. 82 del Reglament, la Mesa de la CAECRIT ha acordat de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat.