Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol d'actuació per a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill greu per als catalans a l'exterior (Tram. 250-00539/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 16; esmenes: BOPC, 233, 28)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba (Tram. 250-00568/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 36; esmenes: BOPC, 245, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia (Tram. 250-00581/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Generalitat i les administracions locals (Tram. 250-00584/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 13; esmenes: BOPC, 258, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia (Tram. 250-00595/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Ferran Pedret i Santos, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Joan Josep Nuet i Pujals, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 39; esmenes: BOPC, 258, 12)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats de l'associació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions (Tram. 356-00522/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar la intervenció de l'entitat en la crisi de refugiats (Tram. 357-00386/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 8

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura (Tram. 270-00002/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 40, 19; informe: BOPC, 343, 13)