Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 17 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior (Tram. 250-00335/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 32)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aiguamoll Matusagaratí, de Panamà (Tram. 250-00543/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 37; esmenes: BOPC, 233, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana a la consolidació de la democràcia a Tunísia (Tram. 250-00548/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 42; esmenes: BOPC, 233, 29)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de María de los Llanos de Luna Tobarra, delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la política del Govern de l'Estat amb relació als centres d'internament d'estrangers (Tram. 356-00374/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Andrés García Berrio, membre de Tanquem els CIE, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels centres d'internament d'estrangers (Tram. 356-00375/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Generalitat en el Consorci Casa Àsia davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliquin la situació de la Casa Àsia i el seu paper en el desenvolupament del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018 (Tram. 356-00391/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Maria Eugènia Blandon, en representació del projecte "Comissió de Veritat, Memòria i Reconciliació de les Dones Colombianes a l'Exterior", davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el procés de pau a Colòmbia (Tram. 356-00415/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.