Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 22 de setembre de 2016
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 259-00001/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 152, 65; esmenes: BOPC, 214, 21)

 • 2

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00398/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença de Montserrat Capdevila Bernadó, en representació de l'Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00407/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença de Pere Fortuny, en representació d'Immolats de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00412/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença de Carles Vallejo, en representació del Memorial Seat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00413/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'Enric Pubill, en representació de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00414/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença de Margarida Sala Albareda, en representació d'Amical Mauthausen, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00415/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença de Felipe Moreno Martín, en representació de Querella Argentina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00416/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00425/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00426/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta d'audiència per escrit de Josep Cruanyes i Tor, advocat, historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 352-00438/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació de l'associació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació del poble tàmil a Sri Lanka en el context postconflicte (Tram. 356-00299/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d'actuació d'aquest institut (Tram. 356-00313/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d'actuació d'aquesta fundació (Tram. 356-00314/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà) (Tram. 356-00317/11)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l'informe de les activitats del 2015 (Tram. 359-00003/11)

  Rafael Grasa i Hernández/President/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa.