Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 21 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Budó i Pla, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la crisi dels refugiats a Europa (Tram. 356-00186/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui l'estat de la qüestió amb relació a les persones refugiades a Catalunya i les mesures que cal dur a terme (Tram. 356-00206/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Asil.cat i Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els refugiats i les mesures necessàries per a garantir-los el refugi adequat (Tram. 356-00209/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa Àsia, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació i l'activitat de la Casa Àsia (Tram. 356-00250/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Angel Aguilar davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi les conclusions de la Fiscalia amb relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya (Tram. 356-00258/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Sos Bebès Robats davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi els desitjos de l'organització amb relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya (Tram. 356-00259/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Banc d'ADN davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l'avenç en la recuperació i l'exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya (Tram. 356-00260/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Fundació Cultura de Pau davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a exposar el pla de treball de l'entitat (Tram. 357-00119/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Meritxell Budó i Pla, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la crisi dels refugiats a Europa (Tram. 357-00190/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de Meritxell Budó i Pla, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament