Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 12 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat Israelita de Barcelona i vicepresident primer de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació política i social de l'Estat d'Israel (Tram. 356-00170/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets Humans, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació i les perspectives dels drets humans a Palestina (Tram. 356-00085/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets Humans, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació i les perspectives dels drets humans a Palestina (Tram. 357-00095/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat Israelita de Barcelona i vicepresident primer de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació política i social de l'Estat d'Israel (Tram. 357-00094/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences d'Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat Israelita de Barcelona, i de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets Humans.