Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 14 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Luz Marina Bernal i Svetlana Issàeva, fundadores de les associacions Madres de Soacha i Mares del Daguestan, respectivament, per a explicar la situació en matèria de desaparicions forçoses a Colòmbia i Rússia (Tram. 357-00025/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de la Comissió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació de les negociacions relatives a l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) (Tram. 356-00090/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Catalana contra el TTIP davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l'impacte de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) i de l'Acord integral d'economia i comerç (CETA) (Tram. 356-00104/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de la Comissió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació de les negociacions relatives a l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) (Tram. 357-00055/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Catalana contra el TTIP davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre l'impacte de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) i de l'Acord integral d'economia i comerç (CETA) (Tram. 357-00056/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.