Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 25 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de creació d'un grup de treball per a reforçar la funció de control del principi de subsidiarietat i el seguiment del dret de la Unió Europea (Tram. 251-00001/11)

  Mesa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana a Diplocat (Tram. 250-00011/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina (Tram. 250-00038/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 16; esmenes: BOPC, 59, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió Europea (Tram. 250-00077/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 16; esmenes: BOPC, 64, 6)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00011/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Martí Anglada i Birulés, delegat del Govern a França i Suïssa, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00012/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Suàrez Iborra, delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00013/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Marie Kapretz, delegada del Govern a Alemanya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla de treball al capdavant de la delegació (Tram. 356-00014/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Andrew Scott Davis, delegat del Govern als Estats Units d'Amèrica, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00015/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Adam Casals Jorba, delegat del Govern a Àustria, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00016/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern a Itàlia, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació (Tram. 356-00017/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'un representant d'Independent Diplomat davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els treballs fets per al Govern i per a la Delegació de la Generalitat als Estats Units d'Amèrica (Tram. 356-00018/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.