Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dimarts, 9 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00005/11)

    Raül Romeva i Rueda, Conseller del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

    Sessió informativa.