Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de David Poudevida-Vives, director general de Fira 2000, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre les línies d'actuació i els projectes de Fira 2000 (Tram. 357-01004/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la situació i les perspectives del sector de les assegurances (Tram. 357-00442/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la consultora d'incidència i afers públics Be Bartlet davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'estudi d'identificació i anàlisi dels líders empresarials de les generacions mil·lennista i Z (Tram. 356-01244/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la consultora Sarah Marlex davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'estudi d'identificació i anàlisi dels líders empresarials de les generacions mil·lenista i Z (Tram. 356-01245/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.