Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 16 de febrer de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (Tram. 200-00001/13)

  Ple del Parlament

  Elaboració del Dictamen.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 121, 8; esmenes presentades: BOPC, 169, 6; informe: BOPC, 235, 8; dictamen: BOPC, 239, 8)

 • 2

  Compareixença del secretari general del Departament d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la destinació dels fons transferits pel Govern de l'Estat el 10 de setembre del 2021 (Tram. 357-00071/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la defensa de l'estabilitat econòmica i pressupostària (Tram. 250-00369/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 157, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reducció de la publicitat institucional de la Generalitat (Tram. 250-00381/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 15)