Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 16 de desembre de 2021
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia