Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dilluns, 13 de desembre de 2021
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (Tram. 200-00001/13)

  Ple del Parlament

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 121, 8; esmenes presentades: BOPC, 169, 6)

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 (Tram. 200-00004/13)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe

  (Text presentat: BOPC, 156, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 164, 5; esmenes presentades: BOPC, 183, 3)