Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 14 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els seus objectius i treballs (Tram. 356-00014/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè presenti l'informe "Reset. Crida per reactivar el país" (Tram. 356-00017/13)

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ajornament de la posada en marxa de l'impost propi d'emissions de diòxid de carboni (Tram. 250-00005/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona (Tram. 250-00032/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 31; esmenes: BOPC, 79, 67)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la derogació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 250-00092/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 17)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament (Tram. 356-00046/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament (Tram. 356-00047/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament (Tram. 356-00048/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament (Tram. 356-00049/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre els seus objectius i treballs i per a presentar l'informe "Reset. Crida per reactivar el país" (Tram. 357-00014/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.