Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimarts, 29 de juny de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00012/13)

    Jaume Giró i Ribas, Conseller del Departament d'Economia i Hisenda

    Sessió informativa.