Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la suspensió de les rendes de lloguer dels habitatges públics gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Tram. 250-01247/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 594, 17; esmenes: BOPC, 616, 36; esmenes: BOPC, 702, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria de dos anys prorrogables de l'increment de l'impost de successions i donacions (Tram. 250-01277/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria urgent de dos anys prorrogables de l'increment del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 250-01280/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la transparència de la contractació pública d'urgència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19 (Tram. 250-01281/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 25; esmenes: BOPC, 702, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'activació d'una línia de microcrèdits de fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per la Covid-19 (Tram. 250-01286/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 30; esmenes: BOPC, 702, 24)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reprogramació de les convocatòries i els projectes suspesos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Tram. 250-01358/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 633, 54; esmenes: BOPC, 702, 34)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dedicació íntegra dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a les finalitats previstes (Tram. 250-01368/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 633, 64; esmenes: BOPC, 702, 34)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impositiu aplicable a l'impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes sanitaris d'ús obligatori o recomanable per a la prevenció del contagi per coronavirus (Tram. 250-01369/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 66)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'ampliació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 (Tram. 354-00336/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la compra per l'Institut Català del Sòl dels terrenys on es vol emplaçar el centre de casinos de Hard Rock (Tram. 354-00367/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès) (Tram. 354-00371/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la situació financera i les perspectives de futur del Circuit de Barcelona-Catalunya (Tram. 354-00379/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 354-00390/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la destinació dels recursos transferits del Fons estatal de la Covid-19 i la dels recursos incorporats als pressupostos de la Generalitat per la suspensió de l'objectiu de dèficit aprovada per l'Estat (Tram. 354-00396/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva activitat (Tram. 356-00853/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.