Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 11 de juny de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ocupació, l'R+D+I i la productivitat (Tram. 250-00967/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 422, 24; esmenes: BOPC, 494, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la modernització i la dinamització del petit comerç (Tram. 250-00969/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 422, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l'economia verda i la potenciació de l'R+D+i de les empreses (Tram. 250-00980/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 49; esmenes: BOPC, 494, 31)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la Generalitat (Tram. 250-01008/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 441, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat (Tram. 250-01009/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 24; esmenes: BOPC, 494, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou (Tram. 250-01077/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 485, 73)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la idoneïtat de la designació de l'interventor general de la Generalitat (Tram. 354-00242/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la sol·licitud als Mossos d'Esquadra de dades personals de persones vinculades a casos de corrupció (Tram. 354-00244/12)

  Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el nomenament de l'interventor general de la Generalitat (Tram. 354-00247/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la llicència de casino a l'empresa Hard Rock (Tram. 354-00283/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i la Consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa extraordinària de salut que ha comportat la crisi de la Covid-19 (Tram. 354-00289/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de l'interventor general de la Generalitat davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la idoneïtat de la seva designació (Tram. 356-00701/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Eternam Serveis Funeraris i de l'Associació Esfune davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el funcionament dels serveis funeraris (Tram. 356-00712/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.