Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dilluns, 6 d'abril de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les mesures adoptades per a afrontar la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 355-00129/12)

  Pere Aragonès i Garcia, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seves perspectives financeres en el context de crisi sanitària (Tram. 311-01527/12)

   Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 27)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat de decisió en l'atorgament de crèdits per part de l'Institut Català de Finances a les entitats financeres amb les quals subscrigui un acord (Tram. 311-01534/12)

   Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 28)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de Catalunya En Comú - Podem de modificar els pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi un pla de rescat social i econòmic (Tram. 311-01535/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 29)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'opinió del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda amb relació a la gestió de la crisi de les residències per a la gent gran (Tram. 311-01536/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 29)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte econòmic estimat amb relació a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 (Tram. 311-01529/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 41)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actuació del Govern amb relació als pressupostos del 2020 i els recursos per a fer front a la crisi (Tram. 311-01530/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 41)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 (Tram. 311-01531/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 42)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impuls necessari per a reactivar l'economia (Tram. 311-01532/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 42)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de les normatives d'estabilitat pressupostària (Tram. 311-01533/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 42)

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el plantejament del Departament d'Economia i Hisenda per a iniciar un procés de simplificació administrativa per a fomentar la inversió després de la crisi de la Covid-19 i sobre les mesures de política fiscal expansiva (Tram. 311-01537/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 30)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'exigir al Govern de l'Estat un increment dels recursos mitjançant la reducció del dèficit fiscal, el pagament del deute històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals (Tram. 311-01538/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 30)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions i les propostes per a fer un canvi en els criteris de despesa pressupostària i poder incrementar els recursos destinats a universitats i recerca (Tram. 311-01539/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 31)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de liquiditat i solvència que impulsarà per als autònoms, les empreses i els ciutadans durant el confinament (Tram. 311-01526/12)

   José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 29)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reactivació econòmica que impulsarà després del confinament (Tram. 311-01540/12)

   José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 43)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat del projecte de llei de pressupostos per a enfrontar-se les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia tenint en compte la gran càrrega impositiva per a la classe mitjana treballadora (Tram. 311-01541/12)

   José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 589, 43)