Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2020
Hora:
18:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les línies principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 (Tram. 355-00122/12)

    Pere Aragonès i Garcia, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    Sessió informativa.