Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 20 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la secretària d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques (Tram. 357-00550/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l'antiga Ciutat Residencial de Tarragona (Tram. 250-00506/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 43; esmenes: BOPC, 254, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l'activació del Vapor Ros, de Terrassa (Tram. 250-00514/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 40; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Generalitat (Tram. 250-00571/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic (Tram. 250-00580/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 59)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la inversió d'impacte social i l'emprenedoria social (Tram. 250-00640/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 32; esmenes: BOPC, 302, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l'habitatge (Tram. 250-00678/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 66)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs propis de la Generalitat (Tram. 250-00686/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 74; esmenes: BOPC, 302, 15)