Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 21 d'agost de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la retallada del 6% als pressupostos (Tram. 354-00164/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la retallada del 6% als pressupostos (Tram. 355-00088/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

Nota: (*) En cas que s'aprovi la sol·licitud de sessió informativa la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la.