Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 3 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la secretària d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a presentar l'estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l'eliminació dels impostos regressius (Tram. 357-00381/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l'activació del Vapor Ros, de Terrassa (Tram. 250-00514/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 40; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la consideració de l'Institut Català de Finances com a establiment financer de crèdit (Tram. 250-00536/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 39; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l'economia catalana (Tram. 250-00555/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 107; esmenes: BOPC, 276, 17)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (Tram. 250-00568/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Generalitat (Tram. 250-00571/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 46)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques (Tram. 356-00506/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.