Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries (Tram. 354-00114/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la gestió econòmica i financera prevista per a l'escenari de pròrroga pressupostària per al 2019 (Tram. 354-00096/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'acord de quitança d'una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l'Institut Català de Finances (Tram. 356-00414/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presència de l'aranès al web de tràmits de la Generalitat (Tram. 250-00410/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 33; esmenes: BOPC, 230, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'accés telefònic als números de suport de la Generalitat (Tram. 250-00416/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 39)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures de suport per a l'autoconsum d'energia elèctrica (Tram. 250-00479/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 41; esmenes: BOPC, 275, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l'activació del Vapor Ros, de Terrassa (Tram. 250-00514/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 40; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la consideració de l'Institut Català de Finances com a establiment financer de crèdit (Tram. 250-00536/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 39; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l'economia catalana (Tram. 250-00555/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 107; esmenes: BOPC, 276, 17)

 • 10

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries (Tram. 355-00060/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

Nota: Nota: Si s'escau, la sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries se substanciarà en aquesta sessió de la Comissió