Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre la implicació indiciària d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l'operació Petrum (Tram. 357-00380/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presència de l'aranès al web de tràmits de la Generalitat (Tram. 250-00410/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 33; esmenes: BOPC, 230, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'accés telefònic als números de suport de la Generalitat (Tram. 250-00416/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 39)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures de suport per a l'autoconsum d'energia elèctrica (Tram. 250-00479/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 41; esmenes: BOPC, 275, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de pagament de la Generalitat als proveïdors (Tram. 250-00492/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 56)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona (Tram. 250-00500/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 35)

 • 7

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Comissió Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00594/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00595/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00596/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Gestha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00597/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00598/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00636/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00637/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00638/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00639/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00640/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00658/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 352-00659/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Comissió Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00599/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00600/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00601/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Gestha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00602/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00603/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00604/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00605/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00606/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00641/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00642/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00643/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00644/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 352-00645/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica i financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00040/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 33

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre el pressupost de la Generalitat per al 2019 (Tram. 354-00089/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 34

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (Tram. 354-00090/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020) (Tram. 356-00307/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 202-00031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 206, 15)

 • 37

  Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits (Tram. 202-00032/12)

  Grup Parlamentari Republicà; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari Republicà

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 206, 16)

 • 38

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 200-00003/12)

  Govern de la Generalitat

  Decaïment de les compareixences d'organitzacions i grups socials no substanciades davant la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 136, 7)