Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'audičncia en pončncia de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l'Associació Empresarial d'Economia Social (Dincat), amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00155/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00156/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Cańete, secretari general de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00157/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00158/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00159/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Cerrillo, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00160/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquín Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00161/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marina Molina, en representació del Grup Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00162/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audičncia en pončncia de Cristian Rovira, en representació del Grup Sifu, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00163/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audičncia en pončncia de Julio Martínez, en representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00164/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, en representació de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00165/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Mulero, president de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00166/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audičncia en pončncia de Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00167/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Vila, en representació de la Fapaes, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00168/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Ignasi Hornos, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00169/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audičncia en pončncia de Manel J. Farré Montańes, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00170/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Arques i Martí, president del Fňrum d'Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00171/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00172/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00173/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audičncia en comissió d'Ŕngels Guiteras, representant de la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00174/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Autoritat Catalana de la Competčncia amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00175/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competčncia amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00176/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00177/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili (Asade) amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00178/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulŕncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00179/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00180/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses de Restauració Col·lectiva amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00181/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00182/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00183/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00184/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00185/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00186/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00187/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00188/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audičncia en comissió de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competčncia, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00255/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Vilar, president de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00256/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 37

  Proposta d'audičncia en comissió de Cinta Pascual Montańés, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00257/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 38

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00258/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 39

  Proposta d'audičncia en comissió de Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00259/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 40

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00260/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 41

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00261/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 42

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00262/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 43

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep González i Sala, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00263/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 44

  Proposta d'audičncia en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00264/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 45

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00286/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 46

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00287/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 47

  Proposta d'audičncia en pončncia de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00288/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 48

  Proposta d'audičncia en pončncia de Tomŕs Font Llovet, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00289/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 49

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquim Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00290/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 50

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00291/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 51

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00292/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 52

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00293/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 53

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00294/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 54

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00295/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 55

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00296/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 56

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00297/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 57

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00298/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 58

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00299/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 59

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00300/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 60

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes amb Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00301/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 61

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00314/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 62

  Proposta d'audičncia en pončncia en pončncia d'Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00315/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 63

  Proposta d'audičncia en pončncia de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00316/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 64

  Proposta d'audičncia en pončncia de Tomŕs Font Llovet, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00317/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 65

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquim Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00318/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 66

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Elena de la Campa, directora de relacions laborals de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00319/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 67

  Proposta d'audičncia en pončncia de Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00320/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 68

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00321/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 69

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00322/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 70

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00323/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 71

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00324/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 72

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00325/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 73

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00326/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 74

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00327/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 75

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00328/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 76

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Pons, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00329/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 77

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marcel Coderch, president de l'Autoritat Catalana de la Competčncia, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00330/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 78

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidŕria amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00331/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 79

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d.Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00332/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 80

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Fňrum Salut Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00333/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 81

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00334/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 82

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00335/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la proposta.

 • 83

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00356/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 84

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00357/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 85

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00358/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 86

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00359/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 87

  Proposta d'audičncia en pončncia de Paco Blanco López, exdirector dels Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00360/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 88

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Confederació d'Associacions Veďnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00361/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 89

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00362/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 90

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalana de l'Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00363/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 91

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00364/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 92

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00365/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 93

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Fňrum Catalŕ d'Atenció Primŕria amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00366/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 94

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Marea Blanca amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00367/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 95

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00368/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 96

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00369/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 97

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00370/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 98

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00371/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 99

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00372/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 100

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00373/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 101

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidŕria de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00374/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 102

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Álvaro Porro, comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00375/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 103

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00376/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 104

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ernest Cańada, investigador i comunicador social, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 352-00377/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 105

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 200-00003/12)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Pončncia que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 136, 7)