Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 13 de setembre de 2018
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Economia i Hisenda (Tram. 410-00003/12)

  Junta de Portaveus

  Elecció del vicepresident/a de la comissió.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la renúncia a assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, les aliances amb altres comunitats autònomes i la reunió amb la ministra d'Hisenda (Tram. 354-00003/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018 (Tram. 354-00005/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la repercussió econòmica en els pressupostos de la gestió de la concessió a Aigües Ter Llobregat, l'ajornament del retorn del 10% de la paga extra del 2013 als treballadors públics i la no assistència al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes (Tram. 354-00007/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la renúncia a assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, les aliances amb altres comunitats autònomes i la reunió amb la ministra d'Hisenda (Tram. 355-00019/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018 (Tram. 355-00020/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

Nota: Nota: Si s'escau, les sessions informatives amb núm. d'ordre del dia 2, 3 i 4 relatives al Consell de Política Fiscal i Financera se substanciaran com a punts núm. 5, 6 i 7 de l'ordre del dia.