Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dilluns, 25 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00013/12)

    Pere Aragonès i Garcia, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    Sessió informativa.