Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
14:45h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 202-00044/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 275, 136; esmenes presentades: BOPC, 375, 15; informe: BOPC, 382, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l'economia col·laborativa del Govern de la Generalitat (Tram. 250-00841/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 35; esmenes: BOPC, 377, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (Tram. 250-00843/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 37; esmenes: BOPC, 377, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (Tram. 250-00844/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 38; esmenes: BOPC, 377, 12)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí (Tram. 356-00499/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s'hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí (Tram. 356-00501/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s'hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí (Tram. 356-00502/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè expliqui l'informe "Investor presentation" (Tram. 356-00554/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d'Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els processos de licitacions d'obres i les actuacions que en deriven (Tram. 356-00563/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballs relatius a l'anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a l'impacte de la possible planificació i execució d'inversions en el deute i a l'anàlisi de l'evolució dels tipus d'interès del deute (Tram. 356-00598/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'estat d'endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017 (Tram. 356-00604/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Propostes d'audiència amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

  • 12.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidària amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01300/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01301/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.3

   Proposta d'audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01302/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01303/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.5

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Illa, president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01304/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.6

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01305/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.7

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01306/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.8

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Vives, president de l'Associació Empresarial d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01307/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01308/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.10

   Proposta d'audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l'Associació Empresarial d'Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01309/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01310/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.12

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Cañete, secretari general de Pimec, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01311/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.13

   Proposta d'audiència en ponència d'Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01312/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.14

   Proposta d'audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01313/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.15

   Proposta d'audiència en ponència d'Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01314/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.16

   Proposta d'audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01315/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.17

   Proposta d'audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, coordinador de l'Agrupació d'Ambulàncies de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01316/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.18

   Proposta d'audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, responsable de transport sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01317/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.19

   Proposta d'audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques públiques d'ocupació i exdirector del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01318/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01319/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Observatori de Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01320/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01321/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.23

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Comellas, advocada i experta en contractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01322/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01323/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01324/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01325/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.27

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Herrera Anchustegui, de la Universitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01326/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.28

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01327/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.29

   Proposta d'audiència en comissió d'Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01328/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.30

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Illa Garcia, president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01329/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.31

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01330/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.32

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01334/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.33

   Proposta d'audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01335/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.34

   Proposta d'audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01336/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.35

   Proposta d'audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del Servei d'e-Contractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01337/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.36

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director d'Anàlisi i Investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01338/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.37

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 352-01339/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.38

   Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (Tram. 200-00009/11)

   Ple del Parlament

   .

   (esmenes a la totalitat: BOPC, 211, 8)