Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 1 de febrer de 2017
Hora:
18:00h. En acabar la sessió de la comissió anterior
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

  • 1.1

   Proposta d'audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01060/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor d'hisenda pública i sistema fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01061/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en ponència d'Ángel de la Fuente, director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01062/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, professor d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01063/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d'economia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01064/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01065/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en ponència de Víctor Ferreres, professor de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01066/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en ponència de Diana Ferrer Vidal, professora de dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01067/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Durán Cabré, professor agregat d'economia pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01068/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01069/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01070/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01071/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01072/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Durán Cabré, professor agregat d'economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01073/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01074/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01075/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01076/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01077/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en comissió d'Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01078/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Gestha amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 352-01079/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el document "Investor presentation" (Tram. 354-00116/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la presumpta obtenció il·lícita pel Govern de dades fiscals (Tram. 354-00132/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre unes declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions secretes del Govern (Tram. 354-00136/11)

  Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les informacions aparegudes relatives a l'obtenció de dades fiscals pel Govern (Tram. 354-00143/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la venda de patrimoni públic i sobre la reestructuració dels edificis en ús públic (Tram. 356-00467/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el tancament provisional de l'execució del pressupost del 2016 (Tram. 356-00468/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les informacions aparegudes relatives a l'obtenció de dades fiscals pel Govern (Tram. 356-00492/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les notícies aparegudes amb relació a les declaracions del senador Santiago Vidal (Tram. 356-00493/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.