Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 1 de febrer de 2017
Hora:
00:00h. En acabar la sessió de la comissió anterior
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia