Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 1 de febrer de 2017
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (Tram. 200-00019/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 272, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 27; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 296, 3; esmenes presentades: BOPC, 296, 3; dictamen: BOPC, 324, 3)

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 200-00020/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 273, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 283, 33; esmenes presentades: BOPC, 308, 3; relació ordenada d'esmenes: BOPC, 315, 3; dictamen: BOPC, 322, 3)