Comissiˇ d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 10

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'˛rgan que va aprovar el pla d'ajustament per a solĚlicitar l'adhesiˇ als mecanismes extraordinaris de finanšament per a les comunitats aut˛nomes (Tram. 311-00137/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 123, 139)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la data en quŔ es va aprovar el pla d'ajustament per a solĚlicitar l'adhesiˇ als mecanismes extraordinaris de finanšament per a les comunitats aut˛nomes (Tram. 311-00138/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 123, 139)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la data en quŔ es va enviar al Ministeri d'Hisenda el pla d'ajustament per a solĚlicitar l'adhesiˇ als mecanismes extraordinaris de finanšament per a les comunitats aut˛nomes (Tram. 311-00139/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 123, 140)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el contingut del pla d'ajustament per a solĚlicitar l'adhesiˇ als mecanismes extraordinaris de finanšament per a les comunitats aut˛nomes (Tram. 311-00140/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 123, 140)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les previsions d'ingressos i despeses que inclou el pla d'ajustament pressupostari de la Generalitat (Tram. 311-00141/11)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 123, 141)

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les funcions que les oficines liquidadores dels registradors de la propietat compleixen pel compte de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (Tram. 311-00199/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 159, 87)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la den˙ncia del conveni amb les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 311-00200/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 159, 87)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el garantiment dels resultats recaptatoris en el cas que l'AgŔncia TributÓria de Catalunya assumeixi les funcions de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 311-00201/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 159, 88)

 • 3

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'acomiadament del director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Tram. 355-00024/11)

  Comissiˇ d'Economia i Hisenda

  Sessiˇ informativa.

 • 4

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 4.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nomenament d'un cÓrrec en l'empresa Infraestructures.cat (Tram. 311-00075/11)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 104)

  • 4.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les responsabilitats del director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya entre el 29 d'octubre de 2015 i el 10 de febrer de 2016 (Tram. 311-00110/11)

   Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 107)

  • 4.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'oferiment del cÓrrec de responsable de projectes internacionals i investigaciˇ a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya el 10 de febrer de 2016 (Tram. 311-00111/11)

   Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 108)

  • 4.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les circumstÓncies esdevingudes entre el 10 de febrer de 2016 i el 25 de febrer de 2016 per a acomiadar el director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Tram. 311-00112/11)

   Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 108)

  • 4.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius de l'acomiadament del director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Tram. 311-00113/11)

   Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 108)

  • 4.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la indemnitzaciˇ a l'ex-director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya pel seu acomiadament (Tram. 311-00114/11)

   Santi RodrÝguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 90, 109)

 • 5

  Compareixenša del secretari d'Economia davant la Comissiˇ d'Economia i Hisenda per a informar sobre el programa "Educaciˇ financera a les escoles de Catalunya" (Tram. 357-00092/11)

  Comissiˇ d'Economia i Hisenda

  Compareixenša.

 • 6

  SolĚlicitud de compareixenša del secretari d'Hisenda davant la Comissiˇ d'Economia i Hisenda perquŔ presenti l'informe del Departament d'Economia i Hisenda sobre les possibles reformes de l'impost sobre la renda de les persones fÝsiques, l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre el patrimoni (Tram. 356-00231/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; EulÓlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de compareixenša.