Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'estat del projecte d'ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions d'inversió en aquest projecte (Tram. 355-00030/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'estudi de l'evolució de les desigualtats a Catalunya (Tram. 250-00358/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 39; esmenes: BOPC, 154, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el projecte BCN World (Tram. 250-00401/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 38)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les actuacions previstes amb relació a la regulació de l'economia col·laborativa (Tram. 356-00181/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la voluntat del Govern amb relació a les funcions de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 356-00194/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte de la nova Agència Tributària de Catalunya i la situació dels treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 356-00195/11)

  Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.