Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 9 de juny de 2016
Hora:
12:30h. en acabar la sessió plenària
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 352-00393/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 352-00394/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença d'una representació del Departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 352-00395/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'Alberto Navarro Minguillón amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 352-00396/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença de Jaume García Villar, professor d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 352-00397/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Oriol Amat i Salas, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00005/11)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 104, 26; esmenes a la totalitat: BOPC, 135, 9)