Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 11 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a presentar l'informe "Una economia al servei de l'1%" (Tram. 357-00043/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 250-00056/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 10; esmenes: BOPC, 86, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 250-00201/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 76; esmenes: BOPC, 124, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 250-00240/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 48; esmenes: BOPC, 124, 9)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el programa "Educació financera a les escoles de Catalunya" (Tram. 354-00059/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'estat del projecte d'ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions d'inversió en aquest projecte (Tram. 354-00065/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.