Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 17 de març de 2016
Hora:
13:30h. o en acabar la sessió plenària
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Economia i Hisenda (Tram. 410-00003/11)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió

 • 2

  Proposició de llei de l'Administració tributària catalana (Tram. 202-00012/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.