Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dilluns, 8 de febrer de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00011/11)

    Oriol Junqueras i Vies, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    Sessió informativa.