Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 18 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys de l'Institut Català del Sòl (Tram. 250-01064/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 439, 112)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus (Tram. 250-01065/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 439, 113; esmenes: BOPC, 470, 41)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l'estat dels edificis del barri de Centcelles, de Constantí (Tram. 356-00718/11)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l'activitat del Consell (Tram. 356-00727/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 356-00729/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Pascual Sala Sánchez, expresident del Tribunal Constitucional i soci consultor de Roca Junyent, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 356-00730/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de dret penal de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 356-00731/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud