Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 20 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Tram. 250-00987/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 400, 24; esmenes: BOPC, 444, 21)

 • 2

  Compareixença de Jaume Fornt, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 357-00489/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 357-00490/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.