Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 23 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre les declaracions de Lluís Llach sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió (Tram. 354-00161/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 354-00163/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00638/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00639/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença de representants de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar les activitats i les actuacions d'aquest sindicat en defensa dels treballadors públics (Tram. 357-00420/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.