Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 9 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de l'autor i investigador de l'informe sobre el dret a l'habitatge d'Amnistia Internacional davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar aquest informe (Tram. 357-00406/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar l'informe sobre l'alteració de l'índex de referència dels préstecs hipotecaris (Tram. 357-00419/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un projecte de llei de governs locals (Tram. 250-00860/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 339, 39; esmenes: BOPC, 383, 57)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les famílies afectades per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris (Tram. 250-00909/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00921/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 364, 25)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 250-00923/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 364, 27)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la preparació i licitació d'expedients de contractació pública amb l'objecte aparent d'adquirir material per a la celebració d'eleccions al Parlament (Tram. 354-00155/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti les conclusions del grup de treball sobre la futura llei d'arrendaments urbans (Tram. 356-00599/11)

  Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.