Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 28 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de l'Habitatge, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les polítiques públiques d'habitatge a Barcelona i a la seva àrea metropolitana (Tram. 357-00287/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 250-00775/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 61; esmenes: BOPC, 341, 11)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de l'autor i investigador de l'informe sobre el dret a l'habitatge d'Amnistia Internacional davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti aquest informe (Tram. 356-00537/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.