Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 31 de gener de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar les activitats de l'Escola (Tram. 357-00290/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 202-00035/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 152, 34; esmenes presentades: BOPC, 292, 18; informe: BOPC, 294, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió (Tram. 250-00661/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 256, 34; esmenes: BOPC, 305, 34)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic (Tram. 250-00672/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 34; esmenes: BOPC, 305, 36)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'estat del procés de debat Governslocals.cat (Tram. 354-00114/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00010/11)

  Aprovació de la proposta de la Mesa